Strona główna -
Informacje -

Zakres usług -
Prawo «   
 Prawo kanoniczne «   

Cennik -
Kontakt -

 

 

  
 

   Marcin Zięba pochodzi z miejscowości Lubzina, położonej w południowo-wschodniej Polsce, pomiędzy Rzeszowem a Tarnowem.

   Edukację szkoły średniej odbył w Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy, uczęszczając do klasy o profilu historyczno – geograficznym.

   Po egzaminie maturalnym podjął studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na kierunkach:

» Prawa Kanonicznego,

» oraz Prawa.

Obydwa fakultety studiował w systemie dziennym.

   Studia na prawie kanonicznym zakończył obroną pracy magisterskiej z ustroju hierarchicznego na temat „Władza Kolegium Kardynałów w sytuacji sede vacante w świetle Konstytucji apostolskiej Jana Pawła II Universi Dominici Gregis”.

   Następnie mając na uwadze chęć pracy w swoim zawodzie przystąpił do egzaminu licencjackiego z prawa kanonicznego, który to dał mu możliwość wykonywania zawodów prawniczych w Kościele Katolickim i co za tym idzie udzielania pomocy prawnej osobom nie znającym biegle niuansów prawa kanonicznego, poprzez dzielenie się z nimi swoją wiedzą. W prawie kanonicznym egzamin licencjacki jest odpowiednikiem aplikacji adwokackiej w prawie świeckim.

# DIPLOMA LICENTIAE #

   Naukę na kierunku prawo zakończył obroną pracy magisterskiej z prawa rodzinnego na temat „Przeszkoda bigamii”.


   Wiedzę prawniczą zdobywał nie tylko poprzez zajęcia uniwersyteckie, ale również poprzez odbywanie praktyk m.in. w Metropolitalnym Sądzie Lubelskim czy Prokuraturze Rejonowej w Lublinie. Dało mu to możliwość zapoznania się z zastosowaniem norm prawnych w rzeczywistych sytuacjach życiowych.

 

 

 


Agencja reklamowa