Strona główna -
Informacje -

Zakres usług -
Prawo «   
 Prawo kanoniczne «   

Cennik -
Kontakt -

 

 

 


   Kancelaria świadczy usługi zarówno klientom indywidualnym jak i przedsiębiorstwom (obsługa firm).


   W dzisiejszym systemie prawnym charakteryzującym się mnogością aktów prawnych wśród, których trzeba umieć sprawnie się poruszać, cenna jest pomoc osób, które możliwie jak najszybciej, w sposób kompetentny i przystępny m.in. dzięki odpowiedniemu wykształceniu, praktyce i dostępowi do bogatej literatury, bazy komentarzy i orzecznictwa, wytłumaczą i wskażą właściwą drogę rozwiązania problemu prawnego.Kancelaria zajmuje się sprawami z następujących dziedzin prawa:

» prawa cywilnego
(sprawy z zakresu prawa mieszkaniowego, zobowiązań, spadków, odszkodowań, itp.)
» prawa rodzinnego
(sprawy o separację, rozwód, alimenty, władzę rodzicielską, podział majątku małżonków, przysposobienie, unieważnienia małżeństwa, itp.)
» prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
(przywrócenia do pracy, wynagrodzenia, odszkodowania, umowy o pracę, odwołania od decyzji ZUS i KRUS itp.)
» prawa administracyjnego
(odszkodowania, odwołania od decyzji itp.)
» prawa handlowego
(przygotowywanie dokumentów do KRS, umowy itp.)
» prawa karnego

   Forma pomocy prawnej uzależniona jest od zapotrzebowania zgłaszanego przez klienta.
Przykładowy zakres usług:
»ustne porady prawne
(interpretacja przepisów)
» pisemne opinie prawne i analizy
» sporządzanie umów cywilnoprawnych
» pisanie wniosków, podań, pozwów, odwołań, zażaleń, skarg i apelacji
» pomoc przy zakładaniu spółek
» obsługa prawna firm
 

Na stałe współpracujemy z:

Adw. Wojciech Szerląg

   Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego (rozwody, separacje, alimenty), prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i w sprawach dotyczących nieruchomości, procedur budowlanych oraz w zagadnieniach zabezpieczenia i windykacji wierzytelności pieniężnych.

   Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2001). W trakcie studiów pracował w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej przy Filii UMCS w Rzeszowie, która powstała pod patronatem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA; zajmował się tam w szczególności sprawami z zakresu prawa rodzinnego i administracyjnego.

   W latach 2001-2003 pracował w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w   Rzeszowie w Wydziale Realizacji Dochodów, Referacie Dochodzenia Należności i Spraw   Spornych, zajmując się zabezpieczeniami wierzytelności Skarbu Państwa w postaci   hipotek i zastawów oraz windykacją należności pieniężnych i nadzorowaniem   postępowania egzekucyjnego.

   Na co dzień jest współpracownikiem kancelarii adwokackiej LASSOTA i  PARTNERZY z siedzibą w Rzeszowie.

KONTAKT
ul. Zamkowa 2/2
35-032 Rzeszów
e-mail:
szerlag@lassota.pl
tel.: +48 (0-17) 850 60 77
faks: (0-17) 850-60-79
 

   Przy udzielaniu porad czy nawet sporządzaniu pism procesowych, dla klientów z dalszych stron Polski lub z zagranicy, istnieje możliwość kontaktowania się i współpracy za pomocą środków multimedialnych.

 


 

 


Agencja reklamowa